ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΜΕΡΑΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΤΑΛΕΝΤΟ ΓΝΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

http://www.wedfilmmakers.com/blog/

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/64616122" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> <p><a href="http://vimeo.com/64616122">Irish the baptism story</a> from <a href="http://vimeo.com/user3392934">Andrew Goulos dcs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
Δημοσίευση σχολίου